Y Naw Deg

Podlediad pêl-droed S4C

About the show

Podlediad gyda Sioned Dafydd a Rhydian Bowen-Phillips yn dilyn tîm pêl-droed Cymru ar eu taith i'r Ewros.
A podcast with Sioned Dafydd and Rhydian Bowen-Phillips following the Wales football team on their journey to the Euros.

Y Naw Deg on social media

Episodes

 • Pennod 8: Y Wal Goch

  May 13th, 2021  |  53 mins 38 secs
  cymru, euro 2020, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Gyda llai na fis i fynd tan EURO 2020, y cerddor, cyflwynydd, cyn-chwaraewr ac aelod brwd o'r Wal Goch, Yws Gwynedd sydd yn ymuno â Rhydian a Sioned ar y Naw Deg wrth iddynt edrych ymlaen at gychwyn y Bencampwriaeth.

 • Pennod 7: Malcolm Allen

  May 4th, 2021  |  52 mins 6 secs
  belgium, cymru, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Yn dilyn boicot cyfryngau cymdeithasol dros y penwythnos, mae'r Naw Deg yn ôl! Malcolm Allen sydd yn ymuno â Rhydian a Sioned wrth iddynt ymateb i'r newyddion mai Robert Page fydd yn arwain Cymru i'r Ewros a cheisio dewis y garfan fydd ar yr awyren.

 • Pennod 6: "Y 'not-so' Super League"

  April 22nd, 2021  |  1 hr 1 min

  Iwan Roberts sydd yn ymuno a Rhydian a Sioned yr wythnos hon i drafod wythnos ryfeddol ym myd pêl-droed Ewropeaidd, yn ogystal â thrafod gobeithion y timau o Gymru wrth i ddiwedd y tymor agosáu.

 • Pennod 5: Pob Lwc Laura McAllister

  April 14th, 2021  |  51 mins 34 secs
  cymru, fifa, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Laura McAllister sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian yr wythnos hon i drafod ei hymgyrch arbennig i ennill sedd ar Gyngor FIFA ac i drafod effaith Gemma Grainger ar dîm Menywod Cymru.

 • Pennod 4: Angharad James - O Breseli i Ogledd Carolina

  April 7th, 2021  |  44 mins 13 secs
  cymru, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Ymunwch a Rhydian a Sioned wrth iddynt edrych yn ôl ar Basg anodd iawn i Abertawe a Chaerdydd, tra bod Angharad James yn ymuno â'r Naw Deg i drafod ei gyrfa hyd yn hyn ac edrych ymlaen at benwythnos mawr i Gemma Grainger a thîm menywod Cymru.

 • Pennod 3: Diolch byth am Dan James!

  April 1st, 2021  |  53 mins 36 secs
  belgium, cymru, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Owain Tudur Jones sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian yr wythnos hon wrth iddynt edrych yn ôl dros wythnos brysur i'r tîm cenedlaethol ac edrych ymlaen at benwythnos o bêl-droed yn y Gynghrair!

 • Pennod 2: Gwlad Belg, Mecsico a Gweriniaeth Tsiec

  March 25th, 2021  |  51 mins 44 secs
  belgium, cymru, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Yn dilyn y siom cychwynnol yn erbyn Gwlad Belg, Gwennan Harries sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian i edrych ymlaen at y gemau yn erbyn Mecsico a Gweriniaeth Tsiec.

 • Pennod 1: Croeso i'r Naw Deg

  March 23rd, 2021  |  46 mins 50 secs
  belgium, cymru, football, gareth bale, s4c, sgorio, sports, wales

  Croeso i'r Naw Deg! Podlediad newydd sbon yn trafod hynt a helynt y bêl gron yng Nghymru a thu hwnt.

  Ymunwch â'n cyflwynwyr, Rhydian Bowen-Phillips a Sioned Dafydd wrth iddynt drafod Darbi De Cymru ac edrych ymlaen at wythnos enfawr i'r tîm cenedlaethol yng nghwmni Dylan Ebenezer.